REGLER & VILLKOR FÖR KAMPANJEN FERRERO FESTIVAL

Kampanjen Ferrero Festival anordnas av
• Ferrero Scandinavia AB, Malmö (nedan benämnd Arrangören).
• Partner är United, ferrerofestival@weareunited.se, (nedan benämnd Partner).

DELTAGANDE
För att delta i kampanjen måste du vara folkbokförd i Sverige och vara minst 18 år. Genom att delta i tävlingen
godkänner du dessa regler och villkor. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR (EU-
Förordning 2016/679) – läs mer här. All persondata kommer att hanteras konfidentiellt och enligt svensk lag.
Endast fysiska personer får delta i tävlingen. Anställda hos Arrangören och Partner samt familjemedlemmar i
samma hushåll som anställda får ej delta i tävlingen.
Tävlingen pågår mellan 1/9 - 30/10 2019. Du kan endast tävla en gång per dag. En och samma person kan
endast vinna en (1) gång under kampanjperioden.

Priser:
Varje dag under kampanjperioden i Sverige, Danmark och Finland lottas 1 st pris ut enligt följande:
Måndagar och fredagar: Biocheckar värde 250 kr.
Tisdagar och lördagar: Brädspel, värde ca 250 kr.
Onsdagar och söndagar: Bärbar högtalare, värde ca 250 kr.
Torsdagar: Kamera, värde ca 750 kr.
Under kampanjperioden kommer 1 st Ferrerohjul att lottas ut, värde ca 3500 kr.
Om du vinner, fyll i dina uppgifter och tryck ”Skicka”. Representanter från Partner kommer att kontakta
vinnarna senast inom 1 månad från vinstdatum.
Priserna är personliga och kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Om vinnaren inte uppfyller
samtliga krav för att delta i tävlingen, utses om möjligt en ny vinnare.
Om Arrangören eller Partner inte kommer i kontakt med vinnaren, har Arrangören rätt att fritt disponera
vinsten. Vid tekniska problem i samband med kampanjen och prisfördelningen förbehåller sig Arrangören
rätten att avgöra vinnare. Arrangören ansvarar ej heller för felaktigt bruk av kampanjen eller tekniska fel som
varit ett hinder för deltagande.
Deltagarna godtar att arrangören inte tar ansvar för personskador, förluster, kostnader, skador, oavsiktliga
missförstånd eller missnöje av något slag som följer helt eller delvis, direkt eller indirekt som en konsekvens av
detta godkännande. Arrangören tar inget ansvar för framtida garantier gällande vinsterna. Arrangören ansvarar
inte för tredje parts handlande eller försummelse.
Arrangören förbehåller sig rätten till att:
• vid behov uppdatera tävlingsvillkoren under kampanjperioden. Vid fortsatt deltagande anses eventuella
ändrade villkor vara godkända.
• stänga av en användare utan förvarsel vid olämpligt beteende eller misstänkt fusk.
• när som helst avbryta denna kampanj utan att därigenom ådra sig något ansvar.
Personer som bryter mot dessa kampanjvillkor kommer att uteslutas ur kampanjen
Dessa villkor och genomförandet av denna kampanj samt tolkning och tillämpning av villkoren ska uteslutande
regleras i enlighet med svensk lagstiftning med exklusiv behörighet för svenska domstolar.

Personuppgiftspolicy
Personuppgiftsansvarig Ferrero Scandinavia AB som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på
ferrerofestival.com, i våra system eller på annat sätt. Du kan nå oss via email info.scandinavia@ferrero.com
Ferrero Scandinavia AB Emblas Gränd 2, 215 35 Malmö
Dina uppgifter behandlas endast för administration och genomförande av tävlingen. När tävlingen avslutats
och det inte längre föreligger några rättsliga krav på Ferrero med avseende på informationen raderas denna.
Rättslig grund för behandlingen är fullgörande av avtal som uppkommer genom din begäran om deltagande i
tävlingen och att vi accepterar ditt deltagande i denna tävling (artikel 6.1 c).
Våra samarbetspartners som medverkar i tävlingen och dess genomförande kommer att ta del av
personuppgifterna. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har
också rätt att begränsa behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling. Kontakta oss på
privacy.sca@ferrero.se.

Tillsynsmyndighet
Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet
som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter se www.datainspektionen.se.

Cookies/Google
Ferrerofestival.com analysdata delas till leverantörer av tredje part (så som Google analytics) för att förbättra
våra tjänster via marknadsföring och webanalys. Vi använder dessa cookies för att ge dig personlig annonsering
och rapportering över flera sessioner. Vi registrerar ingen information om besökarens IP-adress och därför kan
informationen om dig inte kopplas samman med din identitet. 
Ändamål: Direktmarknadsföring 
Laglig grund: Intresseavvägning 
Behandlingsaktivitet: Lagring, utskick av e-post och sms 
Gallringstid: Tre månader från att uppgifter har samlats in 
 
Kontaktuppgifter:
Ferrero Scandinavia AB
Emblas Gränd 2,
215 35 Malmö
E-post: info.scandinavia@ferrero.com
Hemsida: www.ferrero.se
Org nr:556116-9490
Gå till tävlingen